Biznesplan – najczęstsze błędy

Rozwiązania dla firm

18-08-2020

Każdy biznes na początku swojego istnienia musi zmierzyć się z zagadnieniem tworzenia biznesplanu. Z pozoru wydawać się to może bardzo proste działanie, bo przecież kto jak nie osoba, która zakłada firmę wie o niej najlepiej. Tak naprawdę stworzenie dobrego dokumentu, zachęcającego do podjęcia różnych przedsięwzięć jest nie lada wyzwaniem. Posiłkowanie się osobami trzecimi w tej kwestii sporo kosztuje i nie każdy może sobie na to pozwolić. Osoby, które chcą samodzielnie sporządzić biznesplan powinny poznać jakie są podstawowe błędy, a następnie ich uniknąć.

Ile wersji biznesplanu?

Jak radzą wszyscy specjaliści związani z kategorią biznes powinno się tworzyć trzy wersje biznesplanu. Pierwsza to wizja optymistyczna, druga realistyczna, a trzecia pesymistyczna. Dzięki temu można się zmierzyć z realnymi szansami firmy, dokonać analizy i podjąć konkretne działania. Jest to niezwykle pomoce szczególnie dla większych przedsiębiorstw.

Kolejno co warto podkreślić to, że ilość stron w tym dokumencie nie odgrywa znaczącej roli. Bywa, że kilkanaście stron wystarczy, by zostać zauważonym i docenionym. Inwestorzy muszą poczuć, że dana firma poradzi sobie z zadaniami jakie zostały zawarte w biznesplanie.

Biznesplan – najczęstsze błędy

Podstawowe błędy biznesplanów

Jest kilka błędów, które sprawiają, że biznesplan nie przynosi zamierzonych korzyści. Po pierwsze niechęć wobec tworzenia tego typu dokumentu. Brak biznesplanu dyskwalifikuje z walki o pozyskanie jakichkolwiek środków. Kolejnym często spotykanym błędem jest słaba wizja i strategia, wynika to najczęściej z niewiedzy władz odnoście wartości firmy. Następnym minusem jest nie branie pod uwagę relacji z klientami, a także nieznajomość rynku i konkurencji (brak rozeznania na rynku), pomijanie mocnych i słabych stron, kłopot z analizą finansową, stronienie od zarządzania ryzykiem, odizolowanie osób zatrudnionych (brak zaangażowania w proces kreowania biznesplanu), problem ze zmianą w zarządzaniu (niechęć ze strony firmy do podejmowania jakichkolwiek zmian) oraz niedobór motywacji pracowniczej.

 

 

Podobne artykuły