Jakie cechy powinien mieć menedżer?

Firma

28-08-2020

Każda osoba obejmująca ważne stanowisko w firmie powinna mieć wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Taki pakiet jest doskonałym punktem wyjścia do wspinania się po szczeblach kariery. Istotne jest również zdobywanie nowej wiedzy i kształtowanie pożądanych cech charakteru. Spełniając wszystkie wskazane kryteria o wiele łatwiej awansować na przykład na stanowisko menedżera. O takim wyróżnieniu marzy wiele osób, wiara we własne możliwości i umiejętności są punktem wyjścia.

Jakie cechy powinien mieć menedżer?

Z czym wiąże się awans na menedżera?

Oczywiście sam awans jest rodzajem szczególnego wyróżnienia. To dowód na to, że doskonale spisaliśmy się na dotychczasowym stanowisku oraz zostaliśmy zauważeni przez przełożonego. Jednak należy pamiętać, że poza przywilejami otrzymujemy nowe obowiązki, zadania oraz co najmniej kilka osób, którymi będziemy zarządzać. Istnieje zespół cech, które są mile widziane w tym zawodzie. Pożądaną cechą jest przede wszystkim zdolność zarządzania zasobami ludzkimi. Błędem jest wykonywanie samodzielnie niektórych zadań, wskazana jest umiejętność przydzielania obowiązków podwładnym.

Jaki powinien być dobry menedżer?

Nieprawidłowym jest przekonanie, iż przyjmując awans na menedżera, nie powinien on zadawać pytań i popełniać błędów. Jest takim samym człowiekiem, jak inni, ma prawo do pomyłki i cały czas uczy się czegoś nowego. Daje tym samym dobry przykład swoim pracownikom, ponieważ uczy ich odpowiedzialności za swoje postępowanie i ewentualne potknięcia. Buduje w ten sposób zaufanie, nie wywyższając się i nie zrzucając winy na inne osoby. Z tą cechą ściśle wiąże się sprawiedliwość w zarządzaniu. W firmie nie powinno być miejsca na faworyzowanie części kadry, każdy powinien mieć te same prawa i zbliżone obowiązki. Dzięki temu w miejscu pracy nie powstają spory, a praca w poszczególnych działach przebiega prawidłowo na każdym etapie. Ważne są także otwartość na potrzeby pracowników i utrzymywanie komunikacji na wysokim poziomie. W żadnym wypadku nie jest to błaha cecha, lecz stawiająca menedżera w najlepszym świetle.

Podobne artykuły