Jakie wyróżniamy metody amortyzacji środków trwałych?

Firma

26-09-2021

Środki trwałe, które są w posiadaniu firmy podlegają amortyzacji. Amortyzacja ma związek ze zużyciem tych środków. W przypadku amortyzacji środków trwałych dokonuje się systematycznych odpisów amortyzacyjnych przez ustalony okres amortyzacji. Jakie metody amortyzacji środków trwałych wyróżniamy? Co warto wiedzieć na ten temat?

Metoda liniowa

W przypadku metody liniowej dokonuje się stałej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez cały okres trwania amortyzacji. Jeżeli chodzi o wysokość kwoty tych odpisów to ustala się ją na podstawie rocznej stawki, która dla konkretnego typu środka trwałego wskazana jest w wykazie stawek amortyzacyjnych.

Jakie wyróżniamy metody amortyzacji środków trwałych?

Metoda przyspieszona

Przyspieszona metoda amortyzacji środków trwałych umożliwia podwyższenie stawki amortyzacyjnej. Takiego podwyższenia można dokonać w stosunku do środków trwałych, które uznane są przez ustawę za używane. Metodę tę można zastosować w przypadku używanych środków trwałych, które należą do grup 3-6 oraz do grupy 8 KŚT, a także do środków transportu. W metodzie przyspieszonej przedsiębiorca indywidualnie ustala stawkę amortyzacji, jednak musi stosować się przy tym do pewnych ograniczeń określonych przez ustawodawcę.

Metoda degresywna

Zgodnie z założeniem metody degresywnej użyteczność środka trwałego maleje wraz z upływem czasu. W tej metodzie przez pierwszych kilka lat można stosować wysokie odpisy. Kwota odpisów ustalana jest na podstawie KŚT oraz określonego współczynnika, który zwiększa daną stawkę. W momencie, w którym amortyzacja wyliczona w oparciu o zasady metody degresywnej miałaby być niższa od amortyzacji z metody liniowej należy przejść na metodę liniową. Metodę degresywną stosuje się do maszyn i urządzeń z grupy 3-6 i grupy 8 oraz do środków transportu innych niż samochody osobowe.

Amortyzacja jednorazowa

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych to natomiast rozwiązanie, które zostało wprowadzone w ramach pomocy de minimis. Z metody tej mogą skorzystać mali przedsiębiorcy oraz te firmy, które rozpoczęły swoją działalność w danym roku podatkowym. Wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć w danym roku podatkowym kwoty 50 000 euro.

Podobne artykuły