Deklaracje rozliczeniowe do ZUS-u a zwolnienie lekarskie pracownika.

Firma

08-03-2021

Każdy płatnik składek, co miesiąc musi obowiązkowo przekazać do ZUS-u deklaracje rozliczeniowe. W przypadku zwolnień lekarskich pracowników do ZUS DRA, (czyli do deklaracji, która służy do rozliczenia wszystkich składek i świadczeń, które wypłacone zostały w danym miesiącu) dołączamy również raporty imienne ZUS RSA.

Jak wygada sytuacja ze składkami ZUS w przypadku zwolnienia lekarskiego pracownika?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim przez okres pierwszych 33 dni (w danym roku kalendarzowym) otrzymuje wynagrodzenie za czas choroby od swojego pracodawcy. Inaczej wygląda sytuacja z osobami, które ukończyły 50 rok życia, wówczas okres ten dla nich wynosi 14 dni. Co dzieje się po upływie tego czasu? Jeżeli pracownik jest nadal chory to dostaje zasiłek chorobowy. Pracodawca musi pamiętać o tym, że przy ustalaniu podstawy wymiaru na składki społeczne oraz na składki na FP i FGŚP nie powinien brać pod uwagę wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Jednak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne wynagrodzenie chorobowe brane jest pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru tejże składki.

Deklaracje rozliczeniowe do ZUS-u a zwolnienie lekarskie pracownika.

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w deklaracji rozliczeniowej.

Kod świadczenia w raporcie ZUS RSA w przypadku wynagrodzenia chorobowego to „331”, natomiast w zasiłku chorobowym i to zarówno tym wypłacanym przez pracodawcę, jak i przez ZUS to „313”. Przy wynagrodzeniu chorobowym lub zasiłku chorobowym wypłacanym przez firmę w ZUS RSA należy także wpisać liczbę dni zasiłkowych oraz wypłaconą kwotę. Zaś przy zasiłku chorobowym wypłacanym prze ZUS nie wpisuj się ani liczby dni, ani kwoty. Ponadto należy mieć na uwadze to, że za wynagrodzenie chorobowe odliczana jest składka zdrowotna, dlatego też zawsze przy wypłacie w danym miesiącu wynagrodzenia chorobowego należy wskazać tę składkę w raporcie imiennym o nazwie ZUS RCA. W ZUS RCA osobno wpisuje się zarówno składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za pracę, jak i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, którą należy naliczyć od sumy wynagrodzenia chorobowego i wynagrodzenia za pracę.

Podobne artykuły