Kwoty wolne od podatku

Finanse i ubezpieczenia

31-12-2020

Na koniec każdego roku podatkowego ogłaszane są najważniejsze stawki. Wśród niezbędnych danych znajduje się również kwota wolna od podatku, która wzrasta. Kilka lat wstecz kształtowała się na poziomie 3091 zł, natomiast w 2018 roku zanotowano dość duży wzrost. Aż do 6600 zł, rok później do kwoty 8000 zł. Jednak nie wszystkich dotyczą te kwoty. Jedynie osoby, które rozliczają przychody wpisane na drukach PIT-36 oraz PIT-37. Należy oczywiście pamiętać, iż nawet gdy nie przekraczamy tych kwot – deklaracja musi być złożona.

Kwoty wolne od podatku

Pojęcie dochodu i kwoty obniżającej podatek

Będąc przy kwotach podatkowych, należy wspomnieć o tej obniżającej podatek. Jej wysokość zależy od podstawy opodatkowania, określa się ją przed odjęciem wszelkich przysługujących ulg. Kwota zmniejszająca podatek jest bardzo pomocna w redukcji kosztów ponoszonych na podatek. Kwestią godną wyjaśnienia jest również dochód. Oblicza się go odejmując od przychodu koszty jego uzyskania. Odjęciu podlegają składki odprowadzane do ZUS-u, ulgi związane z termomodernizacją, opłaty ponoszone na  Internet i tym podobne. Po zaokrągleniu wyniku otrzymuje się kwotę będącą podatkiem należnym. Kwota wolna od podatku jest związana z kwotą obniżającą podatek.

Jak wyglądało wyliczenie kwoty wolnej od podatku w 2020 roku?

Generalnie wszystkie osoby, które w ciągu roku osiągnęły dochód nieprzekraczający 8000 złotych są zwolnione całkowicie z odprowadzania podatku. Jeżeli dochód przewyższy 8000, ale nie przekroczy 13 tysięcy złotych, to kwoty wolne od podatku i je obniżające są nieco inne. Kwota wolna od podatku ulega zmniejszeniu wraz z wysokością dochodu. W przypadku zanotowania dochodów powyżej 13.000 złotych, kwota wolna od podatku wynosi 3.091 zł. Natomiast kwota zmniejszająca podatek spada do 525,12 złotych. Dochody powyżej 85.528 złotych obejmują ponownie niższe kwoty wolne od podatku i kwoty go zmniejszające. Niestety, powyższe ulgi nie dotyczą wszystkich, których dochody przekroczyły pułap 127.000 złotych w danym roku. Wówczas nie można zmniejszyć kwoty należnego podatku w żaden sposób.

Podobne artykuły