Transport i logistyka – opis kierunku

Transport i logistyka

18-08-2020

W dzisiejszych czasach skuteczne systemy transportowe oraz logistyczne, które zapewniają przepływ ładunku i przemieszczenie osób są na wagę złota. Są one ściśle powiązanie z procesami globalizacji, wymianą międzynarodową, wyborem miejsca pracy oraz zamieszkania. Dzięki odpowiednim systemom transportowym możliwy jest rozwój przestrzenny miast i lepsze funkcjonowanie oraz jakość życia w większych aglomeracjach. Transport i logistyka odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym.

Studiowanie na specjalności Transport i logistyka

Studenci, studiujący ten kierunek nabywają wiedzę na temat finansowych trudności transportu, funkcjonowania rynków logistycznych oraz całego sektora Transport-Spedycja-Logistyka. Wiedza ta oparta jest na dorobku ekonomiki transportu, logistyki oraz innych pobliskich im dziedzin. Istotnym źródłem wiedzy jest doświadczenie, które nabyła kadra naukowo-badawcza.

Osoby, które kończą ten kierunek cechują się znajomością profesjonalnej problematyki procesów transportowych oraz umiejętność rozpatrywania kwestii finansowych w rzeczywistych warunkach funkcjonowania rynku TSL. Absolwent ten charakteryzuje się również kompetencją podejmowania czynności zawodowych powiązanych z procesami transportowymi wraz z przewozami, spedycją i logistyką.

Studenci nabywają niezbędnej wiedzy ekonomicznej, dzięki czemu w przyszłości będą mogli zmierzyć się z problemami praktyki gospodarowania w organizacjach gospodarczych, administracji publicznej i organizacjach społecznych.

Transport i logistyka – opis kierunku

Miejsca pracy dostępne po tym kierunku

Studia w tej dziedzinie dają wiele perspektyw na przyszłość. Sektor TSL stanowi ponad 10% wszystkich miejsc pracy w całej Unii Europejskiej. Jest on niezwykle istotny dla PKB całego kontynentu europejskiego. Absolwenci mogą zajmować stanowiska menadżerów transportu, spedytorów i logistyków, analityków i menadżerów firm oraz pracowników administracji publicznej, którzy zajmują się kształtowaniem systemów transportowych oraz logistycznych. Osoby kończące studia mają także otwartą ścieżkę do podjęcia decyzji o rozpoczęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

 

Podobne artykuły