Przechowywanie towaru w magazynie – jak się odbywa?

Transport i logistyka

23-07-2021

Magazynowanie towaru w halach to powszechna praktyka, którą stosują większe zakłady przemysłowe. Spowodowane jest to głównie wysokimi kosztami ponownego uruchamiania maszyn służących do wytwarzania asortymentu. Nie posiadając jednak swojego własnego magazynu, przedsiębiorcy korzystając z popularnego obecnie outsourcingu, zlecają usługę transportu i przechowywania ich towaru firmom zewnętrznym.  

Takie rozwiązanie niesie ze sobą wiele korzyści. Warto skupić się jednak na sposobach przewozu oraz możliwościach wyboru rodzajów magazynowania. 

Jak można przechowywać towar? 

Ze względu na konstrukcję hali lub jej braku, możemy wyróżnić trzy rodzaje magazynów. Pierwsze z nich to magazyny otwarte, gdzie przechowywanie odbywa się na placu o otwartej przestrzeni i obejmuje głównie materiały budowlane czy też te służące do ogrodu. Bardziej chroniące przed warunkami atmosferycznymi są już magazyny półotwarte. Ten typ charakteryzuje się również przechowywaniem towaru na zewnątrz, jednak występuje tam również jakieś odgórne przykrycie chroniące przed deszczem, przykładowo wiata. 

Ostatnim typem w tym przypadku okazuje się być magazyn zamknięty. Te znajdują się głównie w zadaszonych, blaszanych halach.  

Przechowywanie towaru w magazynie – jak się odbywa?

Składowanie towaru – na jakie sposoby? 

Klient w zależności od swoich indywidualnych potrzeb oraz zwracając uwagę na specyfikację towaru, może wybrać sobie technikę składowania asortymentu. Pierwszym takim rodzajem może być składowanie blokowe. Polega ono głównie na osadzeniu na sobie kilku poziomów towarów, nie korzystając przy tym z regałów. Ta metoda spisuje się głównie w twardych i nie kruszących się materiałach.  

Składowanie pojedynczej lub podwójnej głębokości opiera się głównie na umieszczaniu na regałach towarów w taki sposób, aby były one łatwo dostępne i łatwe w znalezieniu. Jest to jeden z najpowszechniejszych sposobów magazynowania.  

Ostatnim, bardzo popularnym składowaniem są regały przepływowe. Często stosuje się je w przypadku jednoczesnego przechowywania i konieczności częstej wysyłki. Sposób ten umożliwia przesuwanie się towarów po kanałach opartych na prowadnicach. 

Podobne artykuły