Na czym polega segmentacja rynku?

Marketing i reklama

27-10-2020

Segmentacja rynku to bardzo skuteczne narzędzie wykorzystywane w marketingu. Dzięki niej możemy, bowiem dotrzeć do właściwej grupy docelowej klientów. Pamiętajmy, że jeżeli poprawnie określimy grupę potencjalnych klientów naszego produktu będziemy mogli kierować do niej spersonalizowane treści.

Podstawy segmentacji rynku

Segmentacja rynku polega na dzieleniu klientów ze względu na różne grupy. Ma ona na celu opracowywanie skuteczniejszych strategii produktowych i komunikacyjnych i tym samym zwiększenie sprzedaży. Klientów możemy zróżnicować np. ze względu na płeć, ponieważ zainteresowania i potrzeby kobiet i mężczyzn różnią się od siebie na wielu poziomach. Segmentacji dokonuje się również przy wykorzystaniu takich danych jak: wiek, dochód, zawód czy tez styl życia.

Na czym polega segmentacja rynku?

Jakie wyróżniamy rodzaje segmentacji rynku?

Do głównych metod segmentacji rynku możemy zaliczyć segmentacje: demograficzną, geograficzną, behawioralną oraz psychograficzną. Najbardziej popularną formą segmentacji jest segmentacja demograficzna. Zgodnie z nią klientów dzieli się ze względu na takie dane jak np.: wykształcenie, wielkość rodziny czy stan cywilny. Główną zaletą tej metody jest stosunkowo prosty dostęp do potrzebnych danych. Aby jeszcze bardziej zawęzić rynek metodę demograficzną warto połączyć z innymi typami metod. Segmentacja geograficzna dokonuje podziału klientów ze względu na lokalizację. Konsumentów można identyfikować między innymi na podstawie cech obszaru, na którym mieszkają. Do tych cech zaliczamy np.: klimat, gęstość zaludnienia czy też typ danej miejscowości (wieś, miasto). W różnych regionach klienci mogą mieć odmienne potrzeby. Zaś segmentacja behawioralna grupuje konsumentów biorąc pod uwagę to, jakie zachowania konsumenckie przejawiają w odniesieniu do naszego produktu. W tym przypadku możemy kategoryzować klientów w oparciu o lojalność wobec marki, zwyczaje zakupowe online czy działania podejmowane w witrynie. Natomiast segmentacja psychograficzna jest zbliżona do segmentacji demograficznej, ale odnosi się do bardziej emocjonalnych i mentalnych cech. Dzięki psychografii możemy uzyskać informacje, dlaczego klienci kupują lub nie decydują się na zakup oferowanego przez nas produktu.

Podobne artykuły