Jak skutecznie odzyskać swój dług?

Rozwiązania dla firm

07-12-2020

Przedsiębiorcy coraz częściej zmagają się z dłużnikami, którzy zalegają ze spłatą swoich należności długo po terminie. Co zrobić, kiedy polubowne załatwienie sprawy nie przynosi oczekiwanych rezultatów? Pomocne mogą być działania ze strony dedykowanych instytucji. Jak wygląda proces odzyskania długu i czy możliwe jest skuteczne odzyskanie swoich należności?

Kiedy zacząć egzekwować swoje pieniądze

Wierzyciel ma prawo upominać się o swoje należności już w pierwszy dzień po upływie wyznaczonego terminu ich spłaty. Jednak każdy jest tylko człowiekiem, a drobne spóźnienie może być efektem zwykłego roztargnienia. Warto więc poczekać około 7 dni na uregulowanie płatności przez dłużnika.

Jeśli należność nadal nie wpłynęła na rachunek wierzyciela, należy niezwłocznie podjąć działania windykacyjne. Początki mają charakter polubowny, co oznacza, że firma windykacyjna na tym etapie ogranicza się do wysłania e-maila, rozmowy telefonicznej oraz wysłania wezwania do zapłaty. Takie działania nie powinny z reguły trwać dłużej niż miesiąc, choć wiele firm windykacyjnych uznaje termin 60 dni od chwili wymagalności roszczenia.

Postępowanie sądowe

Jeśli działania windykacyjne nie przyniosły rezultatu, a dłużnik nadal zwleka z uregulowaniem płatności, niezbędnym krokiem będzie złożenie pozwu do sądu. Nie warto czekać, aż pożyczkobiorca dopełni swoich obietnic – czas gra tu kluczową rolę. Im wcześniej, tym lepiej! O wiele łatwiej będzie skompletować dokumentację, a w głowie pozostanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sporu, który jest efektem zaistniałej sytuacji.

W postępowaniu sądowym należy wystąpić z wnioskiem, który nada orzeczeniu klauzuli wykonalności. Dłużnik może odwoływać się od wyroku lub sprzeciwiać się nakazowi zapłaty, co zwykle sprawia, że tok postępowania będzie wydłużał się o kolejne miesiące. Składając wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, sąd powinien odnieść się do niego w maksymalnym terminie 3 dni.

Jak skutecznie odzyskać swój dług?

Postępowanie komornicze

Uzyskany wyrok wraz z klauzulą nakazu zapłaty oznacza tytuł wykonawczy. Uprawnia on wierzyciela do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania komorniczego. Skuteczna egzekucja pozwoli odzyskać należne pieniądze nawet w ciągu miesiąca lub dwóch. Bywa jednak, że dłużnik uchyla się od uregulowania płatności i utrudnia działania komornicze, głównie poprzez ukrywanie swojego majątku lub swojego adresu zamieszkania. Niezależnie od sytuacji, ścisła współpraca wierzyciela z komornikiem powinna przynieść odpowiednie rezultaty.

Nieustępliwość – ważna cecha

Na każdym etapie odzyskiwania swoich pieniędzy warto działać szybko i zdecydowanie. Nie należy pobłażać dłużnikowi, który z pewnością wyczuje tę cechę i prędko ją wykorzysta. Nieustępliwość to cecha, która powinna dominować w procesie odzyskiwania swoich należności, zwłaszcza na etapie polubownego załatwiania sprawy. Da to dłużnikowi do zrozumienia, że konsekwencje uchylania się od spłaty długu mogą być poważne i trwale nadszarpnąć jego majątek.

Partnerem materiału jest Kancelaria Komornicza – komornik Warszawa.

Podobne artykuły