Wydajna praca magazynu, dzięki logistyce magazynowej

Transport i logistyka

27-01-2021

Na logistykę magazynową składają się wszystkie czynności, które podejmowane są w ramach planowania i zarządzania ładunkami, a także ich obsługą, czyli przyjęciem do magazynu, składowaniem i wysyłką. Głównym zadaniem logistyki magazynowej jest kontrolowanie i monitorowanie przepływu towarów od momentu magazynowania.

Na czym polega logistyka magazynowa?

Głównym celem logistyki magazynowej jest minimalizacja kosztów operacyjnych, zachowując przy tym optymalny poziom oferowanych usług. Jednak, aby osiągnąć ten etap należy skupić się m.in. na dążeniu do zwiększenia powierzchni magazynowej, dobrze zorganizować pracę operatorów oraz dbać o skuteczne wykorzystanie urządzeń przeładunkowych. Pracę ułatwi także zapewnienie łatwego dostępu do obsługiwanych ładunków na każdym etapie procesu magazynowania.

Co ma wpływ na wydajną pracę magazynu?

Mówiąc o logistyce magazynowej, trzeba mieć na uwadze fakt, że składają się na nią procesy przyjęcia i składowania towarów, przygotowanie zamówień i ich wysyłka. Jeśli chcemy, aby praca magazynu była wydajna, należy udoskonalić każdy aspekt jego działania.

Na efektywność pracy magazynu wpływ ma jego układ. Istotne jest, aby projekt układu magazynu był skrupulatnie przeanalizowany  pod kątem potrzeb i celów danego przedsiębiorstwa. Jeśli wcześniej nie będziemy mieli dokładnego planu, może okazać się, że obiekt składowania nie jest przystosowany do działalności prowadzonej przez firmę. Myśląc jednak o rozwoju firmy, powinno się wziąć pod uwagę możliwość rozbudowy magazynu, tak by w przyszłości mógł pomieścić większą liczbę towarów.

Wydajna praca magazynu, dzięki logistyce magazynowej

Mając na myśli logistykę magazynową, obsługa ładunków kojarzy się nam z operacjami związanymi z transportem i składowaniem towaru w magazynie. Urządzenia przeładunkowe oraz metody manipulowania ładunkami mają wpływ na skuteczny przebieg obsługi towaru.

W logistyce magazynowej duże znaczenie ma także system magazynowania. Sposób, w jaki magazynuje się towary uzależniony jest od charakteru przechowywanych produktów, pojemności magazynowej oraz dostępnego budżetu. Zazwyczaj towar przechowuje się na regałach paletowych i półkowych.

Procesem, decydującym o efektywności pracy magazynu jest kompletacja zamówień. To, jak będzie ona przeprowadzana, warunkuje przebieg następujących po nim operacji tj. konsolidacja ładunków, pakowanie zamówień i wydawanie towaru z magazynu. 

To przedsięwzięcie, jakim jest kompletacja zamówień, powinno być poprzedzone również dogłębna analizą operacji logistycznych, które mają miejsce w magazynie.

W logistyce magazynowej technologia ma istotne znaczenie, gdyż umożliwia organizację pracy magazynu. Za jej sprawą, jesteśmy w stanie zidentyfikować ładunek na każdym etapie łańcucha dostaw. Ponadto, możemy mieć kontrolę nad ilością składowanych zapasów.

Pracę ułatwiają czytniki danych, które przekazują dane na temat stanu zapasów oraz system zarządzania magazynem, czyli inaczej - oprogramowanie WMS, odpowiedzialne za kontrolę i koordynację operacji i procesów zachodzących w magazynie.

Jak zapewnić bezpieczeństwo w magazynie?

Pracując w magazynie, zarówno pracownicy, jak i składowane towary, narażeni są na ryzyko wypadków. Prawidłowo zorganizowana logistyka magazynowa powinna charakteryzować się zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkich osób biorących udział w tym procesie. Co należy zrobić, aby praca w magazynie była bezpieczna? Ważne, jest, aby magazyn wyposażony był w systemy ochrony przeciwpożarowej oraz, by pracownicy przestrzegali zasad bhp. Przechowywane towary muszą być także odpowiednio zabezpieczone, dlatego warto przeprowadzać szkolenia operatorów, gdyż często zdarza się, że przyczyną uszkodzeń ładunków jest ich nieumiejętna obsługa.

Podobne artykuły