Marketing mix

Marketing i reklama

05-10-2020

By móc cieszyć się określonymi celami biznesowymi każda działalność musi podjąć się wdrożenia właściwych działań marketingowych. Mimo, iż można je osiągać w przeróżny sposób, to coraz częściej przedsiębiorstwa korzystają z koncepcji tzw. „marketing mix”. Czym właściwie jest i na czym polega?

Marketing mix – definicja

Najprościej ujmując marketing mix to zbiór elementów, które wpływają na wzrost popytu wobec posiadanej oferty. To kompilacja różnych czynników, działań, procesów oraz technik, które podlegają nadzorowi, by oddziaływać na otoczenie rynkowe i klientów, by podejmowali się zakupu poszczególnych produktów.

Idea marketingu mix w ujęciu tradycyjnym (4P)

Obecnie spotykane są różne koncepcje, które oddziałają na procesy zachodzące na rynku. Jedną z nich jest tradycyjna koncepcja 4P. Mówi ona o tym, by wyprodukować produkt, który będzie dostępny w odpowiednim miejscu i czasie, wobec którego podejmowane będą działania promocyjne i będzie posiadał odpowiednią cenę. Idea ta została oparta o 4 fundamentalne elementy, które tworzą: produkt, cena, promocja i dystrybucja. To zarazem podstawowe narzędzia, które przyczyniają się do wykreowania efektywnych kampanii reklamowych.

Produkt

Stanowi konkretną wartość dla konsumenta, gdyż zaspokaja jego potrzeby i oczekiwania. Jego zadaniem jest pełnienie nadanych mu funkcji i charakteryzować się właściwą jakością. Produkt idzie w parze z innymi składnikami takimi jak emocje, estetyka czy wygląd opakowania.

Marketing mix

Cena

To koszt, który musi ponieść konsument za zaspokojoną potrzebę. Jest ona warunkowana nie tylko przez koszty produkcji, ale także budżetem przeznaczonym na działania marketingowe czy dystrybucję. Tutaj kluczowe są strategie kształtowania cen. Popularne firmy zwykle podnoszą koszty co wynika z ich pozycji rynkowej. Na ostateczną cenę ma wpływ zdefiniowanie celów i ograniczenia ceny, oszacowanie popytu i przychodu, określenie relacji między kosztami, wielkością sprzedaży a zyskiem, dopasowanie przybliżonego poziomu ceny, określenie ceny katalogowej oraz dokonanie specyficznych dostosowań ceny katalogowej.

Promocja

To sposób na komunikację z rynkiem. Tworzą ją działania i środki, za pośrednictwem których dana firma transportuje dane powiązane z produktem i marką, kreuje potrzeby nabywców i nadaje popytowi właściwy kierunek. Pełni funkcję nie tylko informującą, ale także stymulującą oraz konkurencyjną. Promocję może tworzyć reklama tradycyjna, reklama internetowa oraz sprzedaż bezpośrednia. Zależy to od rodzaju oddziaływań, czy są one masowe czy też interpersonalne.

Dystrybucja

To ostatni element koncepcji, który tworzą kanały, dzięki którym produkt trafia do grupy odbiorców. Uwzględnia się tutaj lokalizację sklepów, rozmieszczenie produktów na półkach oraz komfort ich nabycia – to, czy jest on łatwo dostępny czy też nie. Wybór odpowiedniego kanału powinien być uwarukowany otoczeniem marketingowym, grupą odbiorców (Kim są potencjalni klienci? W jakich miejscach i okresach dokonują zakupów? Jakie produkty znajdują się w kręgu ich zainteresowań?), produktem oraz firmą (jej możliwościami czy liczbą proponowanych produktów).

 

Podobne artykuły